Editorial Committee

Editor-in-Chief
Shih-Tung Chuang
National Taiwan University College of Law, Professor of Law
Editorial Committee (Listed alphabetically by surname)
Wen-Chen Chang
National Taiwan University College of Law, Professor of Law
Albert Hung Yee Chen
University of Hong Kong Faculty of Law, Professor of Law 
Chao-Ju Chen
National Taiwan University College of Law, Associate Professor of Law
Yao-kuo Eric Chiang 
Chung Yuan Christian University, School of Law, Professor of Law
Sean Cooney
University of Melbourne Law School, Professor of Law
Jerry G. Fong 
National Chengchi University College of Law, Professor of Law
Tom Ginsburg
University of Chicago Law School, Professor of Law
Masahito Inouye
Waseda University Law School , Professor of Law
Kon Sik Kim
Seoul National University College of Law, Professor of Law
Fort Fu-Te Liao
Academia Sinica Institutum Iurisprudentiae, Research Professor
Chao-Chun Lin
National Taipei University Depart of Law, Professor of Law
Pitman B. Potter
University of British Columbia Law Faculty, Professor of Law
Li-Ann Thio 
National University of Singapore Law Faculty, Professor of Law
Jiunn-Rong Yeh
National Taiwan University College of Law, Professor of Law
Student Editors
Bin Xu(Chief), Jui-Hsiang Chu, Ming En Hu, Yu Han Wu 
閱讀 2021 次數 最後修改於 週五, 15 二月 2019 09:51